Kookgroep

R95 beschikt over een professionele kookstudio. Op de dinsdag-, woensdag- en de donderdagmiddag vinden daar kookactiviteiten plaats speciaal voor mensen met een autismespectrumstoornis, een aandachtstekortstoornis (ADHD of ADD) en mensen met psychiatrische/psychische beperkingen.

R95 is in 2007 gestart met de kookactiviteiten. Veel van de deelnemers doen al vanaf het begin mee. Voor hen is het een vast punt in de week waar ze naar uitkijken. Er zijn vanuit de kookactiviteiten ook vriendengroepjes ontstaan die regelmatig iets met elkaar ondernemen.

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

In de kookstudio wordt gewerkt met een kleine groep in een prettige (veilige) omgeving waarin je jezelf kunt zijn, waar je iets leert van- en met elkaar en waar je je vaardigheden kunt vergroten.

De kookgroepen bestaan uit maximaal 10 deelnemers per groep. De begeleiding wordt geboden door twee professionele en in de doelgroep gespecialiseerde coaches waarvan één tevens kok is.