Dag- en avondactiviteiten

R95 organiseert dag- en avondactiviteiten voor diegenen die wel graag iets met anderen willen ondernemen maar dit, om welke reden dan ook, niet zelf kunnen organiseren.

De dag- en avondactiviteiten zijn o.a. gericht op de groep mensen met een autismespectrumstoornis, mensen met een aandachtstekortstoornis (ADD en ADHD), mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), mensen met een psychiatrische/psychische problematiek, mensen met een licht verstandelijke beperking en mensen met lichamelijke beperkingen.
In een klein groepje, onder het toeziend oog van een professionele coach die ook zelf meedoet, onderneem je dag- en avondactiviteiten.

Bij het ondernemen van de verschillende activiteiten gaat het niet alleen om samen iets leuks ondernemen, maar je leert er ook iets van. In een groepje heb je met elkaar te maken, er moet overlegd worden, je moet rekening met elkaar houden, je moet samenwerken, je moet je dus "actief opstellen". Dat maakt je vaardiger om de maatschappij tegemoet te treden en maatschappelijke dingen te ondernemen.

R95 heeft ook een ICT-afdeling voor cliënten en door cliënten: RICT42.