Informatieverstrekkingsschema's

In onderstaande schema's wordt per betrokkene aangegeven welke gegevens met welke partijen gedeeld kunnen worden en waarom. Beweeg met de muis over de vakken of pijlen voor de details van de gegevensoverdracht.

Gegevens van cliënten

De gegevens van cliënten worden verzameld en verwerkt ten bate van:

 

Gegevens van medewerkers

Dit betreft de persoonsgegevens van de medewerkers van R95, waaronder ook stagiaires en vrijwilligers gerekend worden.

De gegevens van medewerkers worden verzameld en verwerkt ten bate van:

 

Gegevens van debiteuren

Dit betreft de contactgegevens van debiteuren zoals opdrachtgevers en budgetbeheerders

De gegevens van debiteuren worden verzameld en verwerkt ten bate van:

 

Gegevens van leveranciers

Dit betreft de factuurgegevens van crediteuren, zoals onderaannemers maar ook andere bedrijven die aan R95 diensten of producten leveren.

De gegevens van leveranciers worden verzameld en verwerkt ten bate van:

 

Gegevens van netwerkcontacten

Dit betreft de relatie met en gegevens van andere personen in het persoonlijk netwerk van cliënten of medewerkers.

De gegevens van netwerkcontacten worden verzameld en verwerkt ten bate van: