Arbeidstoeleidingstraject Back-up

Het arbeidstoeleidingstraject Back-up van R95 Routes naar Werk is speciaal ontwikkeld voor mensen met psychische beperkingen of een psychiatrische stoornis, die toegeleid willen worden naar werk.

Als je uitgevallen bent met psychische beperkingen of een psychiatrische stoornis is het vaak moeilijk om (weer) het geloof in jezelf en je eigen kunnen te hervinden. Door een onderschatting van je capaciteiten ontbreekt het vaak aan inzicht in je eigen kunnen en je mogelijkheden. Ook is het vaak moeilijk om te accepteren dat je als gevolg van je beperkingen bepaalde dingen niet meer of minder goed kunt doen. Je zelfvertrouwen heeft daardoor een flinke deuk opgelopen.

Er bestaat in de maatschappij vaak een negatief beeld over mensen met psychische beperkingen of een psychiatrische stoornis. Vooral als je opgenomen bent geweest binnen een psychiatrisch ziekenhuis of (nog) onder behandeling bent bij een psychiater of een therapeut en daardoor langdurig uit het arbeidsproces bent, is er vaak onbegrip vanuit de omgeving. De omgeving vindt jou vaak onaangepast en begrijpt niet waarom je niet (meer) deel kunt nemen aan normale activiteiten en aan het arbeidsproces. Dit roept weer extra spanningen op en werkt belemmerend om (opnieuw) toe te treden tot de arbeidsmarkt.

Tijdens het arbeidstoeleidingstraject Back-up wordt jou, door middel van een intensief en zich herhalend aanbod van oefeningen, geleerd wat er van je wordt verwacht op het gebied van het vinden en het behouden van werk. Je leert meer inzicht te krijgen in je beperkingen en hoe je daar mee om moet gaan, je krijgt inzicht in je mogelijkheden, er wordt gewerkt aan je sociale en assertieve vaardigheden, er wordt aandacht besteed aan verschillende beroepen, je leert een netwerk op te bouwen en je krijgt een sollicitatietraining.

Het arbeidstoeleidingstraject Back-up bestaat uit de volgende onderdelen:

Het doel van het arbeidstoeleidingstraject Back-up is het bemiddelbaar maken van mensen met psychische beperkingen of een psychiatrische stoornis, met of zonder een arbeidsverleden.