Bemiddeling en plaatsing

R95 Routes naar Werk bemiddelt tussen de vraag van de cliënt enerzijds en het aanbod van werkgevers anderzijds. Bemiddeling betreft het voorlichten en het tot elkaar brengen van een cliënt en een werkgever. De consulenten van R95 bieden iedere cliënt hulp bij zowel het zoeken als bij het krijgen van passend werk.

Zoeken

Bij het zoeken naar een baan wordt je intensief ondersteund door je consulent van R95. Daarbij benutten de consulent en jij zowel jouw netwerk als het eigen bestand van werkgevers waarmee R95 Routes naar Werk relaties onderhoudt. De consulent zal jou van suggesties voorzien en je ondersteunen bij het zoeken naar passende vacatures. Van jou wordt verwacht dat je zelf ook actief zoekt naar een baan.

Krijgen

Om een passende baan te krijgen geeft de consulent jou hulp bij je sollicitaties. Ook zal de consulent je ondersteunen bij het voorbereiden van gesprekken met een potentiële werkgever.

Plaatsing

In het proces dat leidt tot een plaatsing, een arbeidscontract, speelt de consulent de rol van werkmakelaar die én jou én de werkgever optimaal tot dienst zal zijn. De werkgever wordt door je consulent voorbereid op jouw komst. Als dat nodig en mogelijk is gaat de consulent met jou mee naar de werkgever. Als je een arbeidshandicap hebt dan regelt de consulent ook de plaatsingsinstrumenten en voorzieningen. Dit zijn eventueel: een proefplaatsing, premiekortingen, een no risk-polis, loondispensatie, hulpmiddelen en werkplekaanpassingen, een vervoersvergoeding en Jobcoaching.