Jobcoaching

Jobcoaching wordt vaak ingezet voor mensen met een beperking. Jobcoaching is de begeleiding van een werknemer tijdens het verrichten van reguliere arbeid met als doel het voorkomen van uitval.

Een jobcoach kan jou intensieve, gespecialiseerde begeleiding bieden als je (nog) niet zonder deze begeleiding zelfstandig kunt werken. De jobcoach zorgt er voor dat je, als je begint bij een nieuwe werkgever, voorgesteld wordt in het bedrijf en aan het team waar je mee gaat werken. Hij/zij helpt je (als het nodig is) bij het inwerken en biedt begeleiding om te zorgen dat het goed blijft gaan. De jobcoach kan ook ondersteuning bieden aan jouw collega's of leidinggevenden.

De jobcoach kan advies geven over hoe het werk en de werkomgeving van jou (werkproces, werkplek, samenwerking e.d.) eventueel aangepast moet worden. Hij/zij kan de leidinggevende en collega’s ook leren hoe ze met jouw beperking(en) om moeten gaan.

Kortom: jobcoaching is er op gericht dat jij je werk goed uit kunt voeren en dat er wordt voorkomen dat je door jouw beperkingen uitvalt in je werk.