Loopbaanonderzoek

Een loopbaanonderzoek begint met een oriënterend gesprek met onze loopbaanadviseur. In dit gesprek wordt jouw vraagstelling zorgvuldig in kaart gebracht en wordt er samen met jou een plan van aanpak voor een nieuwe loopbaankoers opgesteld.

Tijdens het loopbaanonderzoek maken wij gebruik van verschillende oefeningen, opdrachten en interessetests, welke specifiek zijn ontworpen voor een loopbaanonderzoek. Daarnaast brengen we aan de hand van interviews jouw voorkeuren in kaart. Er vindt ook een onderzoek plaats over je arbeidsverleden, zodat er een analyse gemaakt kan worden over jouw functioneren in verschillende vroegere functies. Eveneens wordt er onderzocht waar je knelpunten liggen en ook waar je mogelijkheden liggen in een nieuwe baan.

In je loopbaanonderzoek wordt je ondersteund in het proces van inzicht krijgen, keuzes maken en concrete stappen zetten.

Op basis van alle bevindingen tijdens het loopbaanonderzoek geven we je een concreet persoonlijk loopbaanadvies. De loopbaanadviseur stelt daarvoor een uitgebreid schriftelijk loopbaanadviesrapport op.

Voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) wordt het loopbaanonderzoek uitgevoerd door een loopbaanadviseur/autismecoach. Zij is ervaringsdeskundige (diagnose Asperger) op het gebied van ASS.