Outplacement

Bij outplacement komen jij en je werkgever meestal overeen dat je (betaald) op zoek gaat naar een andere baan, soms zelfs een andere richting, en dat je niet meer terugkeert op je oude werkplek. Er wordt vrijwel altijd een termijn gesteld aan het outplacementtraject: je wordt geacht binnen een aantal maanden een nieuwe baan gevonden te hebben. Zo niet, dan volgt alsnog ontslag.

Voor R95 Routes naar Werk is Outplacement een intensieve vorm van begeleiding naar een andere baan bij een nieuwe werkgever.

Tijdens het eerste gesprek met de intaker van R95 Routes naar Werk, zal deze samen met jou een trajectplan opstellen. In dit plan zullen de doelen van het traject en de afspraken duidelijk omschreven worden.

		
		

Inhoud van het Outplacementtraject

Een outplacementtraject bestaat uit een aantal fasen die je, afhankelijk van je situatie, meer of minder uitgebreid doorloopt: