Re-integratie: Poortwachter tweede spoor

Bij een re-integratietraject tweede spoor komen jij en je werkgever overeen dat je werkgever voor jou op zoek gaat naar een andere baan, soms zelfs een andere richting, en dat je niet meer terugkeert op je oude werkplek. In veel gevallen schakelt de werkgever een re-integratiebureau in om deze begeleiding te verzorgen. Er wordt altijd een termijn gesteld aan een re-integratietraject tweede spoor: er wordt verwacht dat er binnen een aantal maanden een nieuwe baan voor je gevonden wordt. Zo niet, dan volgt alsnog ontslag.

Voor R95 Werk is een re-integratietraject tweede spoor een intensieve vorm van begeleiding naar een andere baan bij een nieuwe werkgever.

Tijdens het eerste gesprek met de intaker van R95 Werk, zal deze samen met jou een trajectplan opstellen. In dit plan zullen de doelen van het traject en de afspraken duidelijk omschreven worden.

Inhoud van een re-integratietraject tweede spoor

Een re-integratietraject tweede spoor bestaat uit een aantal fasen die je, afhankelijk van je situatie, meer of minder uitgebreid doorloopt: