SIMA: Systeem voor Individuele Motivatie Analyse

Sommige bezigheden verrichten we graag, andere mijden we liever. In sommige vaardigheden blinken we uit, andere krijgen we nauwelijks onder de knie. Het ene onderwerp trekt altijd en overal onze aandacht, bij het andere dwalen onze gedachten af. Onder bepaalde omstandigheden functioneren we optimaal, onder andere omstandigheden komen we maar met moeite op gang.

Met de SIMA-methode brengen wij jouw gemotiveerde gedrag in kaart. Het uitgangspunt hierbij is een aantal door jou aangedragen, concrete activiteiten, waar jij zelf tevreden over was én plezier en voldoening aan beleefde. Deze activiteiten worden door ons geanalyseerd en op grond hiervan wordt een motivatiepatroon vastgesteld. Dit motivatiepatroon bestaat uit de volgende onderdelen:

De SIMA-methodiek is gebaseerd op het gegeven dat iedereen zich liever bezighoudt met en het beste leert van voldoeninggevende activiteiten. De methode is daarom gericht op een analyse van jouw sterke, motiverende kwaliteiten.

De SIMA-methode biedt inzicht in: