Sociale activering

Als je nog niet toe bent aan betaald werk, maar je wilt op termijn wel graag gaan werken en je hebt een uitkering van het UWV (Wajong, WIA, WAO of Ziektewet), dan biedt R95 jou de kans om mee te doen aan een traject sociale activering.

Wat kun je verwachten tijdens het traject?

Allereerst stel je samen met de intaker van R95 Routes naar Werk een trajectplan op. Daarin wordt de situatie waarin je verkeert, beschreven en worden jouw doelen waaraan je wilt werken binnen het traject vastgelegd.

Voorbeelden van doelen kunnen zijn: het doorbreken van het sociale isolement (als je daarin verkeert), inzicht krijgen in je eigen mogelijkheden en je beperkingen (sterkte- en zwakteanalyse), het opbouwen van je zelfvertrouwen, uitzoeken welk werk je in de toekomst wilt gaan doen, leuke activiteiten zoeken, dagbesteding/vrijwilligerswerk of een stage zoeken om werkervaring op te doen, enzovoort.

Ook kunnen er praktische zaken aan de orde komen zoals: zelf (weer) leren boodschappen doen, (weer) zelfstandig leren reizen met het openbaar vervoer of eventueel eigen vervoer, de omgang met familie/vrienden/vriendinnen, contacten met instanties, enzovoort.

Een traject sociale activering duurt maximaal een jaar. Het uiteindelijk doel van sociale activering is doorstroom in een re-integratietraject naar betaald werk.