Sterkte- en zwakteanalyse (SWOT)

"Zelfkennis is het begin van alle wijsheid." Dat geldt vooral in de situatie waarin iemand op zoek gaat naar een baan. Als iemand een baan wil vinden die bij hem of haar past, moet duidelijk worden over welke kwaliteiten en mogelijkheden iemand beschikt en wat de zwakke punten zijn. Er zal een persoonlijk onderzoek moeten plaatsvinden met betrekking tot wat iemand heeft te bieden aan een toekomstige werkgever.

In een sterkte- en zwakteanalyse ga je in op je sterke en zwakke punten en op welke kansen er voor jou zijn op professioneel gebied. B.v. wat zijn je talenten, wanneer ben je op je best, waar onderscheid jij jezelf mee en wie ben je als mens? Ook persoonlijke bedreigingen, zaken die jouw vooruitgang juist zouden kunnen belemmeren, worden erin bekeken.

Door je eigen sterke en zwakke punten goed onder de loep te nemen krijg je duidelijkheid over hoe je jezelf zou kunnen verbeteren. Ook kun je onderzoeken waar je graag wilt werken en waar je goed tot je recht zou komen.

Een sterkte- en zwakteanalyse wordt ook wel een persoonlijke SWOT-analyse genoemd. De Engelse term SWOT-analyse wordt eveneens vaak in het Nederlands gebruikt en bevat de vier elementen: Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen).