Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is het uitvoeren van werkzaamheden op vrijwillige basis, zonder financiële vergoeding, in georganiseerd verband en met een maatschappelijk doel. Dit kan zijn voor individuen, groepen of de samenleving in haar geheel.

Het woord vrijwilligerswerk roept bij veel mensen nog een negatief beeld op, maar er zijn veel mogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn:

Werkervaring

Als je vrijwilligerswerk doet, dan doe je werkervaring op. Werkervaring heeft grote waarde voor werkgevers. Vrijwilligerswerk kan je positie op de arbeidsmarkt daarom versterken. Als vrijwilliger ontwikkel je kennis en vaardigheden - competenties - die nuttig zijn voor jouzelf én voor de samenleving.

Vrijwilligerswerk kan ook weer een opstap zijn naar een betaalde baan als je, om wat voor reden dan ook, langdurig niet meer aan het arbeidsproces hebt deelgenomen.

Bij R95 kun je kiezen uit heel verschillende vrijwilligersactiviteiten. Als vrijwilliger help je mensen en/of de samenleving zoveel mogelijk vanuit je eigen ervaringen. Daarom zoeken we activiteiten die aansluiten bij jouw werkervaring, opleiding of hobby's.