Arbeidstoeleidingstraject Work-Aut

Het arbeidstoeleidingstraject Work-Aut van R95 Routes naar Werk is speciaal ontwikkeld voor mensen met een autismespectrumstoornis (PDD-NOS, Asperger, klassiek autisme) en/of een aandachtstekortstoornis (ADHD, ADD), die toegeleid willen worden naar werk.

Als je een ASS hebt is jouw andere manier van denken en reageren een handicap in onze samenleving. Dat komt doordat onze samenleving juist die vaardigheden waardeert die bij jou minder ontwikkeld zijn zoals: flexibiliteit, invoelingsvermogen en sociale vaardigheden. Door het ontbreken van voldoende vaardigheden weten jij en andere mensen met een ASS vaak niet goed hoe jullie je moeten gedragen in het dagelijkse leven. Dat komt doordat je een verkeerde inschatting maakt van situaties en de samenhang van veel dingen niet ziet.

Naast het autismespectrum kennen we ook het spectrum van aandachtstekort-stoornissen (ADHD, ADD). Hoewel dit niet onder de noemer ASS valt, hebben mensen met een aandachtstekortstoornis in bepaalde opzichten vergelijkbare problemen, onder andere met het inrichten van hun omgeving en hun werkzaamheden. Als je een aandachtstekortstoornis hebt geef je vaak niet voldoende aandacht aan details of maak je - niet expres - fouten in werk of bij andere activiteiten, je hoort het vaak niet als je direct aangesproken wordt doordat je met je gedachten ergens anders bent, je hebt vaak moeite met het organiseren van taken en activiteiten, je raakt vaak dingen kwijt en je wordt gemakkelijk afgeleid.

Tijdens het arbeidstoeleidingstraject wordt jou door middel van een intensief en zich herhalend aanbod van oefeningen, geleerd wat er van je wordt verwacht op het gebied van het vinden en het behouden van werk. Je leert meer inzicht te krijgen in je beperkingen en hoe je daar mee om kunt gaan, je krijgt inzicht in je mogelijkheden, er wordt gewerkt aan je sociale en assertieve vaardigheden, er wordt aandacht besteed aan verschillende beroepen, je leert een netwerk op te bouwen en je krijgt een sollicitatietraining.

Het arbeidstoeleidingstraject Work-Aut bestaat uit de volgende onderdelen:

Het doel van het arbeidstoeleidingstraject Work-Aut is het bemiddelbaar maken van mensen met een autismespectrumstoornis en/of een aandachtstekortstoornis, met of zonder een arbeidsverleden.