Persoonsgebonden Budget (PGB)

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) is een geldbedrag waarmee iemand die zorg nodig heeft, hulp en begeleiding kan inkopen. Het recht op deze zorg staat vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Vanaf 1 januari 2012 kun je geen PGB meer krijgen, maar krijg je Zorg In Natura (ZIN). Voor mensen die al een PGB hebben, blijft het PGB bestaan (in ieder geval tot 1 januari 2014). Mensen die huishoudelijke hulp vanuit de WMO nodig hebben en mensen die in aanmerking komen voor een Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) kunnen nog kiezen voor een PGB.

Indicatie

Om in aanmerking te komen voor zorg, moet er eerst een indicatie gesteld zijn door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ zal aan de hand van een aanmelding bepalen of je in aanmerking komt voor een AWBZ-indicatie.

Wat kun je met een PGB?

Met een Persoonsgebonden Budget kun je allerlei zorg inkopen. Deze vormen van hulp heten officieel 'zorgfuncties'. Een aantal veel voorkomende vormen van zorg die kan worden ingekocht zijn:

Met het Persoonsgebonden Budget kunnen alle vormen van hulp en begeleiding ingekocht worden die binnen de genoemde zorgfuncties vallen, ook al is voor een bepaalde functie geen indicatie afgegeven. Een voorbeeld: je bent geïndiceerd voor persoonlijke verzorging maar je wilt graag een keer naar de stad. Je kunt daarbij dan begeleiding krijgen. In dit geval gaat het ten koste van de persoonlijke verzorging, maar jij kunt zelf bepalen wat voor jou dan belangrijk is: persoonlijke verzorging of er even tussenuit.

Huishoudelijke hulp

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente. De WMO regelt o.a. de hulp bij het huishouden. Dit kan nog in de vorm van een PGB toegekend worden.

Zorg Zwaarte Pakket (ZZP)

Een ZZP omvat wonen, zorg, diensten en eventueel ook dagbesteding en behandeling. Bij elk zorgzwaartepakket hoort een bepaalde hoeveelheid zorgtijd. Dat is een gemiddeld aantal uren per week. De overheid heeft niet bedoeld dat elke cliënt die in een instelling woont, precies de zorgtijd uit het ZZP krijgt. Een gedeelte van de zorgtijd is bestemd voor zaken die alle cliënten nodig hebben. Bijvoorbeeld toezicht in de nacht en goed overleg tussen hulpverleners. Daarom kan iemand de zorgtijd uit het ZZP niet helemaal voor zichzelf opeisen.

Mensen met een indicatie voor zorg met verblijf, met een zorgzwaartepakket, hebben 3 mogelijkheden:

Aanvraag ZZP of WMO

Als je een ZZP nodig hebt of begeleiding en ondersteuning vanuit de WMO, dan kan R95 Routes naar Zorg je helpen met het aanvragen van je AWBZ-indicatie bij het CIZ. Wij doen dit dagelijks voor onze cliënten.