Zorg In Natura (ZIN)

Zorg In Natura is zorg die door de zorgverlener is verleend en via het zorgkantoor wordt betaald. De kosten worden door het zorgkantoor rechtstreeks aan de zorgverlener vergoed. Een eventuele eigen bijdrage blijft natuurlijke wel voor jouw rekening. Het recht op zorg staat vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Indicatie

Om in aanmerking te komen voor zorg, moet er eerst een indicatie gesteld zijn door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ zal aan de hand van een aanmelding bepalen of je in aanmerking komt voor een AWBZ-indicatie.

Wat kun je met ZIN?

De vormen van hulp binnen ZIN heten officieel 'zorgfuncties'. Een aantal veel voorkomende vormen van zorg zijn:

Afspraken met een zorgaanbieder

Je kunt zelf kiezen welke zorgaanbieder jou de zorg levert die je nodig hebt. Meestal wordt dat bij de indicatiestelling door het CIZ al gevraagd. Het CIZ stuurt het indicatiebesluit naar het zorgkantoor en als jij al een keus hebt gemaakt voor een zorgaanbieder, naar de zorgaanbieder van jouw keuze.

Deze zorgaanbieder neemt vervolgens contact met jou op. Jij kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop de zorg wordt verleend. Als de zorgaanbieder van jouw keuze een wachtlijst heeft, zal het zorgkantoor ervoor moeten zorgen dat er zo lang een goed alternatief wordt geboden.

Meerdere zorgaanbieders

Als je niet in een instelling verblijft, hoef je niet al jouw zorg bij één en dezelfde aanbieder te betrekken. Het staat je vrij om een deel van jouw zorg in natura bij de ene aanbieder te betrekken en een ander deel bij de ander. Bij de keuze van jouw zorgaanbieder ben je niet gebonden aan zorgaanbieders in jouw regio. Je mag ook zorgaanbieders buiten jouw regio benaderen met de vraag of zij de zorg kunnen leveren. Maar er zijn wel bepaalde voorwaarden waaraan jij je dient te houden. Om precies te weten wat is toegestaan, kun je contact opnemen met jouw zorgkantoor.

Aanvraag ZIN

Als je zorg nodig hebt, dan kan R95 Routes naar Zorg je helpen met het aanvragen van je AWBZ-indicatie voor ZIN bij het CIZ. Wij doen dit dagelijks voor onze cliënten.